Burn-out kosten – Wie is aansprakelijk?!

Informatie over burn-out

Aansprakelijkheid voor burn-out kosten

De aantallen van medewerkers met burn-out klachten en de daarmee verbonden burn-out kosten stijgen in de laatste jaren gestaag. Ruim 74% van de meldingen van psychische beroepsziekten betreft de diagnose overspannen of burn-out. Het gevolg is langdurige uitval van werknemers, die de werkgever al snel €250,- per dag kan kosten. In de polis van de zorgverzekering is burn-out niet opgenomen. Volgens de “Wet Verbetering Poortwachter” is de werkgever verplicht ziekte van de werknemer zoveel mogelijk te voorkomen en zieke werknemers te begeleiden.

Burn-out kosten en zorgverzekering

Burnout Herstel & Preventie Centrum Aandacht in Vaals behandelt sinds jaren succesvol mensen met een burn-out. Een belangrijke vraag, die veel cliënten al meteen tijdens de intake stellen, is

wat zijn de kosten en wie gaat mijn traject betalen?

Burn-out is een officieel erkend werkfenomeen en opgenomen in de Arbowet. Echter valt deze ziekte sinds 2012 niet meer onder de DSM-5 norm en wordt daardoor niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om de burn-out kosten toch via de zorgverzekering te dekken worden regelmatig andere diagnoses gesteld, die wel vergoed worden. De reguliere zorg is daarentegen niet gespecialiseerd in burn-out. De medewerkers krijgen een onterechte stempel, bijvoorbeeld “depressie” en er volgt een lang behandeltraject. “Volkomen onnodig”, volgens Marcel Rijntjes, master coach bij Aandacht. Burn-out hoeft met de juiste, specifieke aanpak volgens hem geen maanden te duren. Over de consequenties van een verkeerde “diagnose” hebben wij al eerder bericht (lees hier).

Verantwoordelijkheid werkgever

Als de kosten van een burn-out behandeling niet vergoed worden door de zorgverzekering, wie is er dan wel verantwoordelijk voor de burn-out kosten? Volgens de wetgeving is het heel duidelijk: de werkgever!

Marloes Lamers, Burnout Herstel Coach, legt uit: “Veel werkgevers en bedrijfsartsen zijn niet op de hoogte van de nieuwste wetswijzigingen. Daarbij staat in de ‘Wet Verbetering Poortwachter’  duidelijk dat de werkgever medeverantwoordelijk is voor het voorkomen van ziekte en het begeleiden van zieke medewerkers.” Dit geldt trouwens niet alleen voor burn-out kosten, maar ook voor alle andere letsel en ziekte, die buiten de (zorg-)verzekering vallen.

Veel werkgevers reageren hierop met weerstand, volgens Marloes: “Begrijpelijk, maar ook jammer, aangezien zij er zelf baat bij hebben als hun medewerkers een goede behandeling krijgen en dus weer snel gezond terugkeren op hun werkplek.”

Voor het uitkiezen van nieuwe bureaustoelen wordt vaak meer moeite gedaan dan voor het vinden van gespecialiseerde zorg voor het personeel!

Een medewerker, die uitvalt, kost de werkgever namelijk al snel meer dan €250,- per dag. Hoe sneller de werknemer weer terug is, des te lager zijn de verzuimkosten. “En laten wij nou net de specialist zijn op het gebied van burn-out, waarbij we de medewerker niet alleen snel terug krijgen op het niveau waar hij zat, maar juist door onze behandeling ook nog sterker in zijn kracht zetten.”

Kans voor werkgever

Marcel Rijntjes ziet hierin juist een kans voor werkgevers en adviseert hen om nauw betrokken te zijn bij het herstel, maar veel belangrijker nog is aandacht besteden aan een goede preventie van burn-out bij medewerkers: “Begin bij je management. Want de manier van aansturing en het faciliteren van medewerkers in hun talent is de voedingsbodem voor wel of geen burn-out.”

Goede communicatie en samenwerking tussen werkgever en werknemer is heel belangrijk voor een succesvolle en duurzame re-integratie. “Dat is ook waar onze focus in de begeleiding van de werkgever op ligt”, aldus Marloes.

Voor Marloes Lamers is het heel duidelijk: “Ondersteun de werknemer bij het vinden van geschikte zorg en neem je verantwoordelijkheid” want terecht of niet, “wettelijk is de werkgever verantwoordelijk voor het herstel en daarmee ook voor de burn-out kosten!”

Meer informatie over:

Symptomen bij Burn-out | Onze behandeling | Burn-out klachten
| Het gevaar van verkeerde labels

Neem contact met ons op

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct hulp bij al je vragen over burn-out

 

Loop je vast? Of heb je het vermoeden dat je een burn-out hebt?

 

Regel zelf direct een coachgesprek bij één van onze specialisten. Je krijgt antwoord op al jouw vragen vanuit de decennia kennis, die wij hebben. Toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!