Burn-out vergoeding

Een burn-out wordt niet vergoed door de zorgverzekering
Wie betaalt?Onze aanpak

Vertoon jij burn-out symptomen?

Plan een kennismaking

vergoeding burnout

Burn-out valt niet binnen de DSM-V

Burn-out: vergoeding door zorgverzekering niet mogelijk

Aangezien burnout niet meer in de DSM-5 zit, is een burnout vergoeding vanuit de zorgverzekering niet mogelijk. Wat vaak gebeurt, is dat een bedrijfsarts je doorverwijst naar een psycholoog. De kosten van de behandeling vallen dan wel binnen jouw zorgverzekering. Helaas gebeurd het regelmatig, dat er bewust of onbewust, een frauduleuze diagnose wordt gebruikt om alsnog en vergoeding vanuit de zorgverzekering te bewerkstelligen. Met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan een onterechte stempel, die je bij je rijbewijs, AOW verzekering etc blijvend  kan belemmeren, maar ook het krijgen van verkeerde hulp en medicatie. En dat klopt niet. De zorgverzekering mag een burn-out niet vergoeden, aangezien deze niet onder de DSM-V valt. Volgens de wet is je werkgever verantwoordelijk voor de kosten.

Samen met je werkgever bouwen aan je herstel

Je werkgever heeft zorgplicht over jou

Wij merken bijna dagelijks dat bedrijfsartsen en werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de verantwoordelijkheid, die door de overheid aan de werkgever is toebedeeld. Het niet nakomen van die verantwoordelijkheid, kan grote gevolgen hebben voor je werkgever in de toekomst. Zeker wanneer blijkt dat jij niet de juiste hulpverlening hebt gekregen en, in het ergste geval, na twee jaar in de WIA terecht komt. Voor jouzelf is dit niet goed, maar ook niet voor je werkgever. Wij zoeken in onze ondersteuning en begeleiding daarom altijd naar de beste oplossing voor jou en voor je werkgever.

Lees ook de informatie over de Wet Verbetering Poortwachter. Dit geeft ook duidelijkheid wat jij zelf moet doen bij langdurig uitval door ziekte.

burnout en je team

Hoe we jou helpen

AANDACHT voor...

burn-out klachten zet je stil

Werknemer

Je hebt de diagnose burn-out. Hier vind je informatie over onze behandeling en hoe wij jou gaan helpen, zodat jij BETER wordt. 

Ondernemer met burnout

Ondernemer

Wanneer jijzelf uitvalt met een burn-out, is het natuurlijk belangrijk om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen.

burn-out werkgever

Organisatie

Als een medewerker uitvalt met burn-out is het  belangrijk om te weten wat je zorgplicht is en hoe wij jullie kunnen ondersteunen.

Burn-out bedrijfsarts verwijzers

Verwijzer

Uiteraard werken wij graag samen met verwijzers; met het doel de cliënt BETER en duurzaam terug te laten keren in het arbeidsproces.

Hier staan wij voor

AANDACHT betekent...

Onze aanpak is individueel, multidisciplinair en op maat gemaakt. Hoewel de symptomen vaak overeenkomen, is elke burn-out uniek. En zo pakken we dan ook onze burn-out behandeling aan: persoonlijk en alleen op jou van toepassing. Standaard methodieken bestaan voor ons niet. We gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit. 

Individueel

Onze behandeling is 1 op 1. Géén groepstherapie. Het gaat om jou persoonlijk!

multidisciplinair

Een burn-out is tweeledig. Wij behandelen zowel lichaam als geest.

midden in de natuur

Ons centrum ligt midden in de natuur; in het prachtige Zuid-Limburgse heuvelland.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Je krijgt wat je nodig hebt; niet meer en niet minder.

Let op juiste diagnose!

Geen vergoeding zorgverzekering

Voor een adequate diagnose, moet de huis- en/of bedrijfsarts het verschil kennen tussen burn-out, overspannen en depressie. 

Voor veel artsen blijken de verschillen echter niet duidelijk, of er wordt bewust met verkeerde diagnoses gewerkt om een vergoeding van de zorgverzekeing te kunnen krijgen. Een eerlijke en adequate diagnose van de huis- en/of bedrijfsarts is de eerste stap naar een goede behandeling.