Burn-out: Informatie voor werkgevers

Welke rechten en plichten gelden voor een werkgever?
Onze aanpakBurn-out Symptomen

Meer weten over onze dienstverlening?

Plan een kennismaking

burn-out klachten ondernemer

Realiseer je als werkgever

Burn-out: het overkomt de beste

Wanneer een medewerker uitvalt met een burn-out, is het voor jou als werkgever belangrijk om te weten wat burn-out precies is. Dit zorgt er voor dat je de erkenning kunt geven aan je medewerker, die dit ook van jou nodig heeft.

Juist de meest betrokken en gedreven medewerkers krijgen een burn-out

Vaak zijn de medewerkers, die in een burn-out terecht komen, juist degene die goud waard zijn voor een organisatie. Het zijn mensen, die vanuit enthousiasme, betrokkenheid en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel in hun werk staan.

Ze vinden het belangrijk om hun werk goed te doen en gaan daarbij onbewust over hun eigen grenzen heen. Totdat een burn-out er voor zorgt dat ze ineens niet meer kunnen vlammen zoals ze dit altijd hebben gedaan. Het gevoel van falen overheerst. De meeste mensen hebben daardoor ook veel moeite om toe te geven dat het niet goed gaat. En blijven dan doorgaan. Tot het uiteindelijk niet meer gaat. Als werkgever is dan juist heel belangrijk om op tijd in de gaten te hebben wanneer het niet goed gaat. Hoe eerder een burn-out of beginnende burn-out gesignaleerd wordt, hoe beter het is. Niet alleen in het kader van een sneller herstel. Maar zeker ook voor de medewerker zelf. 

burn-out signaleren

Faciliteren naar de juiste hulpverlening

Wat moet je bij een burn-out doen als werkgever

Als werkgever heb je een zorgplicht als het gaat om arbeidsgerelateerde ziektes. En daar valt een burn-out ook onder. Belangrijk is dan om de weg te faciliteren voor je medewerker naar de juiste hulpverlening. In eerste instantie is dat een afspraak bij de bedrijfsarts of arboarts.

Als werkgever heb jij ook baat bij een juiste behandeling

Een correcte diagnose van je medewerker over het ziektebeeld is cruciaal om ook de juiste behandeling te faciliteren. Ook voor jou als werkgever. Het maakt het verschil tussen verantwoordelijk zijn of niet.

Is de diagnose, gemaakt door huisarts, bedrijfsarts of arboarts, ‘Burn out’ dan ben jij als werkgever volgens de wet verantwoordelijk om de medewerker te faciliteren om zo goed mogelijk weer terug te laten komen op de arbeidsmarkt. Dat kan nadelig voelen, want je krijgt als werkgever een rekening gepresenteerd waar je niet op zit te wachten. Aan de andere kant biedt dit ook kansen voor je organisatie. 

Een burn-out kan er juist voor zorgen dat een medewerker BETER terugkomt op het werk. Door hem de juiste behandeling te faciliteren, bied je jouw medewerker de kans om te leren van zijn burn-out. Want een burn-out wordt veroorzaakt door een gedragspatroon. Wanneer je medewerker dit patroon door heeft en daarin een verandering heeft aan kunnen brengen, wordt je medewerker zelfbewuster. En dat kan voor je organisatie juist betekenen dat je medewerker effectiever, efficiënter en scherper in zijn werk komt te staan. Een burn-out is dus eigenlijk voor een werkgever ook een enorm cadeau…

Burn-out wordt niet vergoed door de zorgverzekering

Veel werkgevers denken dat de zorgverzekering de vergoeding voor hun rekening neemt voor de behandeling van burn-out. Niets is minder waar. Een burn-out valt niet onder de DSM-V en daardoor vervalt het recht op vergoeding via de zorgverzekering.

Wat in de praktijk dan vaak gebeurt, is dat een medewerker een verkeerd label opgeplakt krijgt. Om zodoende de behandeling wel binnen de zorgverzekering te krijgen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen is dit fraude. Het heeft ook schadelijke effecten op degene met een burn-out. Zoals het niet krijgen van de juiste behandeling. Veel te lang in de ziektewet blijven. Een behandeling krijgen die traag verloopt of zelfs niet werkt. Het onterecht voorgeschreven krijgen van medicatie.

Dankzij onze intensieve behandeling

Langdurig verzuim is niet nodig

Voor jou als werkgever is het van belang dat je medewerker snel herstelt van zijn burn-out. En dat kan met de juiste behandeling. Onze visie: langdurig verzuim door een burn out is helemaal niet nodig.

Een volledig traject: van behandeling tot aan re-integratie begeleiding

Wat maakt ons dan uniek ten opzichte van al die andere ‘behandelaars’. We richten ons op het geheel. We zoomen niet in op incidenten of verschijnselen. We kijken naar het geheel en helpen de cliënt om zijn eigen patroon daarin te ontdekken. Onze focus ligt daarbij op het naar boven halen van de essentie. De kapstok waar alles aan op hangt bij iemand. Op het moment dat je die kapstok helder hebt, is de cliënt zelf in staat om tot verandering te komen. We doen dit door de cliënt intern te laten verblijven in ons Burn-out Herstel Centrum.

Burn-out Herstel Centrum Vaals

Onze aanpak in het kort

We werken in korte intensieve periodes van een midweek. Hierdoor krijgt  de cliënt de kans om de focus volledig op zichzelf te leggen. Zonder afleiding uit zijn eigen omgeving. Tijdens een midweek krijgt de cliënt een multidisciplinaire aanpak. Waarbij we niet alleen de geestelijke overbelasting aanpakken, maar ook de lichamelijke. Een burn-out leidt namelijk tot lichamelijke én geestelijke overbelasting.

Tijdens de midweek gaat onze bewegingsdeskundige aan de slag met het lichamelijke aspect. De coaches van AANDACHT gaan met het mentale stuk intensief aan de slag. Door tijdens de midweek dagelijks in coachsessies met iemand te werken.

Meestal is na twee midweken de cliënt weer in staat om aan het werk te gaan. Uiteraard op therapeutische basis. En dat is heel belangrijk bij een goed herstel. Want terugkeren in de maatschappij en weer deelnemen zorgt voor de nodige ervaring om de vervolgstappen in het persoonlijk ont-wikkelingsproces te maken.

Onze coaching en begeleiding gaat tijdens de re-integratie door. Juist omdat in de ‘echte’ wereld de ervaringen worden opgedaan en de veranderingen komen. We blijven dan ook onze cliënten enkele maanden tot een jaar volgen. Zo nodig vullen we het traject aan met ambulante coaching of nog een extra midweek, die wat later in het traject valt.

Alles is er bij ons op gericht om degene, die een burn-out heeft, van zijn burn-out af te helpen door een betere versie van zichzelf te maken. En daarbij is ons doel om onszelf als coach zo snel mogelijk overbodig te maken.

Met onze behandeling is je medewerker al na drie weken op re-integratie niveau. En niet omdat wij dat willen, maar omdat je medewerker het zelf graag wilt en er aan toe is. Niet alleen voor jou als werkgever is dit goed, maar ook voor de betreffende medewerker en betrokken collega’s. Dat is ook onze focus in de begeleiding, die we organisaties geven: we kijken altijd naar de win-win voor zowel medewerker als werkgever.

Ervaar hoe belangrijk goede hulp is

Maak vrijblijvend kennis met ons

Wij realiseren ons dat dit veel informatie is. En dan is dit nog maar ‘een topje van de ijsberg’ waar je als werkgever mee te maken krijgt.

Heb je ondersteuning nodig bij de stappen, die nodig zijn om succesvol burnout en werkstress aan te pakken, stel dan je vragen aan ons. Als specialisten op dit gebied delen we graag onze kennis, zowel aan de werkgever, bedrijfsarts als aan de werknemer.

Maak gerust vrijblijvend een afspraak met ons. We helpen je graag. Dat kan door het contactformulier in te vullen of direct via 06 18 16 81 05

Hoe we jou helpen

AANDACHT voor...

Hier staan wij voor

AANDACHT betekent...

Onze aanpak is individueel, multidisciplinair en op maat gemaakt. Hoewel de symptomen vaak overeenkomen, is elke burn-out uniek. En zo pakken we dan ook onze burn-out behandeling aan: persoonlijk en alleen op jou van toepassing. Standaard methodieken bestaan voor ons niet. We gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit.

Individueel

Onze behandeling is 1 op 1. Géén groepstherapie. Het gaat om jou persoonlijk!

multidisciplinair

Een burn-out is tweeledig. Wij behandelen zowel lichaam als geest.

Herstel in de Alpen

Onze locatie ligt middenin de natuur; in het prachtige Oostenrijkse Karinthië.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Daarom is onze therapie op maat. Want het gaat om jou als mens.

Definitie volgens WHO

Burn-out is “werkfenomeen”

Terecht of niet, de werkgever is in Nederland wettelijk aansprakelijk voor het herstel van zijn  medewerker. Het is in zijn eigen belang om langdurig verzuim of zelfs afkeuring (WIA) van de medewerker te voorkomen. Om menselijk leed en hoge kosten te vermijden/te beperken, is een adequate behandeling noodzakelijk – iets waar veel over gediscussieerd, maar ontoereikend naar gehandeld wordt!

Wij werken met een unieke aanpak aan duurzaam herstel, zodat de werknemer weer in zijn kracht komt te staan en de (verzuim-)kosten voor de werkgever beperkt blijven.

Direct hulp bij al je vragen over burn-out

 

Loop je vast? Of heb je het vermoeden dat je een burn-out hebt?

 

Regel zelf direct een coachgesprek bij één van onze specialisten. Je krijgt antwoord op al jouw vragen vanuit de decennia kennis, die wij hebben. Toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!