diagnose

Burn-out diagnose – met deze tag kenmerken wij blog’s die te maken hebben met het belang van een juiste en adequate diagnose.

De diagnose burn-out blijkt nog wel lastig te zijn. Wij onderscheiden twee gevallen:
1) je hebt een burn-out maar er wordt, om een vergoeding vanuit de zorgverzekering te krijgen een ander label, zoals depressie of angststoornis, aangehangen.
2) je hebt een andere aandoening, zoals overspannen of menopauze, en er wordt het label burn-out aangehangen.

Beide gevallen zijn vervelend en leiden tot verkeerde behandelingen, met als mogelijk gevolg lange uitval en wellicht zelf medicatie.

Wettelijk is de werkgever verantwoordelijk voor het herstel en de kosten van zijn medewerker. Dit staat vastgelegd in de wet verbetering poortwachter.

En juiste diagnose is dus van enorm belang en geeft ook meteen aan wie verantwoordelijk is voor de kosten van het herstel traject.

Heb jij vragen over onze aanpak? Neem dan graag contact op via www.burnoutherstel.info.

Direct hulp bij al je vragen over burn-out

 

Loop je vast? Of heb je het vermoeden dat je een burn-out hebt?

 

Regel zelf direct een coachgesprek bij één van onze specialisten. Je krijgt antwoord op al jouw vragen vanuit de decennia kennis, die wij hebben. Toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!