Wet Verbetering Poortwachter

Burn-out is een werkgerelateerde ziekte. Er gelden procedures en regels, verzameld in Wet Verbetering Poortwachter. Lees hier onze blogs hierover.

NZa controleert frauduleuze burn-out declaraties

NZa controleert frauduleuze burn-out declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat controles uitvoeren bij een aantal GGZ-instellingen om frauduleuze burn-out declaraties op te sporen. Sinds 2013 zit “hulp bij werk- en relatieproblemen” niet meer in de polis van zorgverzekeraars. De kosten voor een...