Wet Verbetering Poortwachter

Burn-out is een werkgerelateerde ziekte. Er gelden procedures en regels, verzameld in Wet Verbetering Poortwachter. Lees hier onze blogs hierover.