Burn-out? Je werkgever is aansprakelijk

Wie betaalt de behandelkosten bij een burn-out?
Onze aanpakWet Verbetering Poortwachter

Maak kennis en start je herstel

Jouw eerste stap naar herstel

Wet Verbetering Poortwachter

Wie vergoedt de behandeling?

De aansprakelijkheid van een werkgever bij burn-out

Heb je een burnout dan is je werkgever aansprakelijk. Over de vraag “Wie is verantwoordelijk voor de kosten van je behandeling bij burnout?” kunnen we dus heel kort zijn: je werkgever.

Burnout is, volgens de WHO, een beroepsziekte. Door de overheid is dit wettelijk erkend en vastgelegd in de Arbowet. Daarmee bestaat er een aansprakelijkheid van werkgever bij burnout en is hij verantwoordelijk om je alle hulp te faciliteren, die jij nodig hebt om te herstellen. En dus is je werkgever verantwoordelijk voor de kosten, die hiermee gemoeid zijn.

Wet Verbetering Poortwachter

Samen met je werkgever kijken wij hier naar

Maak je geen zorgen: wij helpen je met het verkrijgen van de vergoeding. Onze ervaring op dit gebied is enorm. Belangrijkste advies dat we je kunnen geven is: Laat je niet in een traject stoppen wat niet specifiek is gericht op burn-out. Dat wordt dan wellicht vergoed door jouw zorgverzekering, maar meestal werkt het niet en het kost jou altijd je Eigen Risico en je Eigen Bijdrage.

burnout en je team
burn-out signaleren

De zorgplicht van de werkgever

We adviseren hierin, zodat jij geholpen wordt

Veel werkgevers weten weinig of niets over de werkgeversaansprakelijkheid bij burnout en dat zij de kosten moeten vergoeden. Zelfs bedrijfsartsen zijn van deze verandering in de wetgeving niet altijd op de hoogte. De zorgplicht maakt de werkgever aansprakelijk voor burnout schade. We kennen de wetgeving en we bieden graag de begeleiding en hulp aan om deze kennis te delen met alle betrokkenen zoals werkgever, bedrijfsarts, zorgverzekering, UWV. Wij kijken in onze hulpverlening niet alleen naar wat jij nodig hebt. We bieden ook je werkgever de hulp, die nodig is om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.

Speciaal voor werkgevers hebben we alle belangrijke informatie bij elkaar gezet over wat te doen bij een medewerker met burn-out.

Belangrijkste voor jou om te weten: Je hoeft niet je zorgverzekering in te schakelen om jouw herstel uit de burnout te vergoeden.

Hoe zit de wet dan in elkaar?

De wetgever (artikel 7:658 BW om precies te zijn) verplicht de werkgever om maatregelen te treffen, die moeten voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht houdt in dat de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wet moeten worden nageleefd. Maar ook de plek waar gewerkt wordt en de materialen en gereedschappen, die daarvoor gebruikt worden, moeten in orde zijn. Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht dan is de werkgever aansprakelijk voor burn-out en alle geleden schade. Wettelijk gezien kan dit inhouden dat de werkgever verantwoordelijk wordt gemaakt voor de kosten, die nodig zijn om de werknemer weer op een gezonde manier terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Als de zorgplicht is geschonden, is de werkgever aansprakelijk voor de schade, die de werknemer lijdt als gevolg daarvan.

Hoe we jou helpen

AANDACHT voor...

Hier staan wij voor

AANDACHT betekent...

Onze aanpak is individueel, multidisciplinair en op maat gemaakt. Hoewel de symptomen vaak overeenkomen, is elke burn-out uniek. En zo pakken we dan ook onze burn-out behandeling aan: persoonlijk en alleen op jou van toepassing. Standaard methodieken bestaan voor ons niet. We gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit.

Individueel

Onze behandeling is 1 op 1. Géén groepstherapie. Het gaat om jou persoonlijk!

multidisciplinair

Een burn-out is tweeledig. Wij behandelen zowel lichaam als geest.

Herstel in de Alpen

Onze locatie ligt middenin de natuur; in het prachtige Oostenrijkse Karinthië.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Daarom is onze therapie op maat. Want het gaat om jou als mens.

Wie is aansprakelijk?

Burn-out – Kosten

Als de kosten van een burn-out behandeling niet vergoed worden door de zorgverzekering, wie is er dan wel verantwoordelijk voor de burn-out kosten? Volgens de wetgeving is het heel duidelijk: de werkgever!

Marloes Lamers, Burnout Herstel Coach, legt uit: “Veel werkgevers en bedrijfsartsen zijn niet op de hoogte van de nieuwste wetswijzigingen. Daarbij staat in de ‘Wet Verbetering Poortwachter’  duidelijk dat de werkgever medeverantwoordelijk is voor het voorkomen van ziekte en het begeleiden van zieke medewerkers.” 

Direct hulp bij al je vragen over burn-out

 

Loop je vast? Of heb je het vermoeden dat je een burn-out hebt?

 

Regel zelf direct een coachgesprek bij één van onze specialisten. Je krijgt antwoord op al jouw vragen vanuit de decennia kennis, die wij hebben. Toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!