Is je werkgever aansprakelijk voor je burn out?

Werkgeversaansprakelijkheid bij burn out…

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van je behandeling bij burn out? Daarover kunnen we heel kort zijn: je werkgever.

Burn-out is een beroepsziekte. Door de overheid is dit wettelijk erkend en vastgelegd in de Arbowet. Daarmee is je werkgever verantwoordelijk om je alle hulp te faciliteren die jij nodig hebt om te herstellen. En dus is je werkgever verantwoordelijk voor de kosten, die hiermee gemoeid zijn.

…samen met je werkgever kijken we hier naar…

Maak je geen zorgen: wij helpen je met het verkrijgen van de vergoeding. Onze ervaring op dit gebied is enorm. Belangrijkste advies dat we je kunnen geven is: Laat je niet in een traject stoppen wat niet specifiek is gericht op burn-out. Dat wordt dan wellicht vergoed door jouw zorgverzekering, maar meestal werkt het niet en het kost jou altijd je Eigen Risico en je Eigen Bijdrage.

…en adviseren we hierin, zodat jij geholpen kunt worden.

Veel werkgevers weten niet dat ze de kosten moeten vergoeden. Zelfs bedrijfsartsen zijn van deze verandering in de wetgeving niet altijd op de hoogte. De zorgplicht maakt de werkgever aansprakelijk voor burn-out schade. We kennen de wetgeving en we bieden graag de begeleiding en hulp aan om deze kennis te delen met alle betrokkenen zoals werkgever, bedrijfsarts, zorgverzekering, UWV. Wij kijken in onze hulpverlening niet alleen naar wat jij nodig hebt. We bieden ook je werkgever de hulp, die nodig is om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.

Speciaal voor werkgevers hebben we alle belangrijke informatie bij elkaar gezet over wat te doen bij een medewerker met burn-out.

Belangrijkste voor jou om te weten: Je hoeft niet je zorgverzekering in te schakelen om jouw herstel uit de burnout te vergoeden.

Hoe zit de wet dan in elkaar?
De wetgever (artikel 7:658 BW om precies te zijn) verplicht de werkgever om maatregelen te treffen, die moeten voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht houdt in dat de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wet moeten worden nageleefd. Maar ook de plek waar gewerkt wordt en de materialen en gereedschappen, die daarvoor gebruikt worden, moeten in orde zijn. Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht dan is de werkgever aansprakelijk voor burn-out en alle geleden schade. Dit kan betekenen dat de werkgever een schadevergoeding aan de werknemer moet betalen omdat het de schuld van de werkgever is dat de burn-out is ontstaan. Als de zorgplicht is geschonden, is de werkgever aansprakelijk voor de schade, die de werknemer lijdt als gevolg daarvan.

Heb ik een burnout?

Ik heb een burnout

Ik heb hulp nodig

Het Burnout Centrum

Lees hier onze recente blogs over alles wat met burn-out te maken heeft:

Medicatie bij burn-out – Lees de bijsluiter!

Medicatie bij burn-out werkt niet, en toch wordt het regelmatig voorgeschreven... Ruim 1 miljoen mensen slikt antidepressiva, dat staat in een artikel van de Volkskrant uit 2017.  Dit is ca. 6% van de Nederlandse bevolking. Daarbij is volgens het Trimbos-instituut per...

Lees meer

Burnout specialist – Waarom wij afwijken….

Uit je burnout... Hulp, therapieën en behandelingen voor burnout zijn er "en masse"; van yoga retraites, talloze coaches tot ggz instellingen. Deze laatsten waren trouwens ivm frauduleuze diagnoses recent nog in het nieuws, maar dat terzijde... ...dankzij dé burnout...

Lees meer