Alles Over Burn-Out

Aandacht Voor De Achtergrond

Burn out Depressie Tips

Tips: wat te doen bij een burnout?


Wet Verbetering Poortwachter bij burn out...

De overheid heeft, om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, de Wet Verbetering Poortwachter opgesteld. Het doel van de wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De wet is in het leven geroepen om zowel jou als werknemer als ook je werkgever te beschermen. De wet schrijft de werkgever voor wat hij precies moet doen en welke procedures hij moet volgen om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen.

...beschermt jou en je werkgever...

De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat zowel de werkgever als jij, de werknemer, zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Worden de stappen niet gevolgd, dan kan het zijn dat jouw werkgever tot 12 jaar lang verantwoordelijk blijft voor jouw inkomen. Ook al werk je niet meer bij de organisatie. Onderstaand filmpje laat op een hele duidelijke en eenvoudige manier zien hoe de wet precies in elkaar steekt en wat de bedoeling is.

...zodat jij goed geholpen wordt en zo snel mogelijk weer beter bent.

Van belang blijft dat jij de juiste hulpverlening krijgt, die past bij jouw ziektebeeld.