WHO maakt fout – Burn-out is “werkfenomeen”

Nieuws

Burn-out geen ziekte…

Vorige maand berichtten wij dat burn-out eindelijk door de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) wordt herkent als een syndroom en daarmee als ziekte. Nu blijkt, uit informatie van de NOS, dat de WHO een fout in de communicatie heeft gemaakt. Al één dag nadat werd gezegd dat burn-out voor het eerst in de internationale statistische classificatie van ziekten (ICD) wordt opgenomen en wordt herkent als ziekte, werd de informatie herroepen. Wat blijkt; burn-out was ook al in de eerdere versie, de ICD-10, opgenomen en in de classificatie veranderd er niets; enkel de definitie werd iets uitgebreid.

…maar “werkfenomeen”…

Volgens de definitie van de WHO is een burn-out een “werkfenomeen”, dat zich uit door “een gevoel van uitputting”, “cynische of negatieve gevoelens gerelateerd aan het werk en verminderde professionele efficiëntie”. Door een burn-out te definiëren als “[…] fenomenen die verband houden met de professionele context en niet dient om ervaringen op andere vlakken van het leven te beschrijven” ziet de WHO de oorzaak van een burn-out dus duidelijk in de werkgerelateerde sfeer.

…werkgever terecht aansprakelijk?!

Dit past bij de Nederlandse kijk op burn-out. In ons land is, volgens de Wet verbetering poortwachter, de werkgever aansprakelijk voor het voorkomen en herstellen van burn-out bij zijn medewerkers. Uit onze jarenlange ervaring op het gebied van herstel en preventie van burn-out, weten wij dat bepaalde karaktereigenschappen en overtuigingen de grondslag voor een burn-out vormen. Zij worden wederom getriggerd, door zowel werk als privé omstandigheden.

Terecht of niet, de werkgever is in Nederland wettelijk aansprakelijk voor het herstel van zijn  medewerker. Het is in zijn eigen belang om langdurig verzuim of zelfs afkeuring (WIA) van de medewerker te voorkomen. Om menselijk leed en hoge kosten te vermijden/te beperken, is een adequate behandeling noodzakelijk – iets waar veel over gediscussieerd, maar ontoereikend naar gehandeld wordt!

Wij werken met een unieke aanpak aan duurzaam herstel, zodat de werknemer weer in zijn kracht komt te staan en de (verzuim-)kosten voor de werkgever beperkt blijven.

Meer informatie over:

Symptomen bij Burn-out | Onze behandeling | Burn-out klachten
| Het gevaar van verkeerde labels

Neem contact met ons op

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We zijn verhuisd naar Oostenrijk

Vanaf nu is het mogelijk om te herstellen van je burn-out in de Oostenrijkse Alpen.

Dit maakt het voor jou mogelijk om een uniek persoonlijk ontwikkelingstraject te volgen in de bergen.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!