De zorgplicht als werkgever uitgelegd

[spacer height=”10px”]
Burn-Out

en wat je als werkgever te wachten staat

Welkom bij de specialisten in behandelen van burn out


[spacer height=”20px”]Wet Verbetering Poortwachter bij burn out…

De wetgeving is er duidelijk over: de werkgever draait op voor de kosten bij behandeling van een beroepsziekte. Sinds januari 2015 valt burn-out ook onder beroepsziekte volgens de SER.

…hoe zit het met vergoeding van de behandeling…

In de Wet Verbetering Poortwachter is opgenomen dat de kosten voor herstel van een medewerker, die uitvalt met psychische klachten door overbelasting, voor rekening van de werkgever zijn. In onze praktijk komen we echter dagelijks tegen dat werkgever, P&O en HR hier niet van op de hoogte zijn. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat de zorgverzekering van de medewerker de kosten wel zal vergoeden. Niets is minder waar.

…hoe kies je voor de juiste behandeling…

We merken ook dat sommige bedrijfsartsen werkgevers niet voldoende op dit vlak voorlichten en adviseren. De NZA doet zelfs op dit moment onderzoek naar het gedrag van arbo- en bedrijfsartsen hierover. Vermoed wordt dat deze zich onder druk voelen staan en een andere diagnoses stellen (b.v. depressie) of de persoon doorverwijzen naar een revalidatiekliniek, zodat de kosten wel onder de zorgverzekering vallen. Naast het oneigenlijk gebruik van iemands zorgverzekering, is het gevolg een verkeerde behandeling. Daardoor onnodig een langdurig ziekteverzuim en veel te hoge kosten. Niet alleen voor de zorgverzekeraar, maar ook voor jou als werkgever, want je medewerker is veel langer ziek dan nodig.

De verantwoordelijkheid als werkgever voor een burn out heeft een nadeel en een voordeel:

Het nadeel is dat de kosten voor rekening van de werkgever komen.

Het voordeel is dat de werkgever in de aanpak ook actief een rol kan spelen en voorstellen kan doen in trajecten, die de uitgevallen werknemer kan volgen om een zo snel mogelijk herstel te bewerkstelligen.

…kies voor kwaliteit…

Kwaliteit van de hulpverlening is van groot belang. Ervaring leert dat psychologische trajecten lang duren en matig resultaat opleveren als het gaat om burn-out. Het komt, helaas, vaak voor dat we mensen in behandeling krijgen, die al een lang traject bij de psycholoog achter de rug hebben. Onnodig, want we zitten binnen een paar sessies op de essentie waar het probleem zit. Daardoor kunnen we met vertrouwen pleiten dat we binnen 4 tot 6 weken iemand op re-integratie niveau hebben. Het verschil met onze behandeling is dat we fundamenteel bezig zijn, waardoor er verandering ontstaat. De oorzaak van de burn out wordt weggenomen en van daaruit bouwt de persoon zichzelf weer op. Zijn houding verbetert, zijn communicatie wordt duidelijker en zijn talenten komen beter tot zijn recht.

…je blijft verantwoordelijk.

Ons terugvalpercentage is minder dan 1%. Ook erg belangrijk om als werkgever te weten.  Want als werkgever blijf je verantwoordelijk voor je medewerker met een burn-out verleden. Dus ook als deze medewerker bij een andere organisatie terecht komt en hier in een burn-out raakt. Het UWV gaat dan beoordelen of jij als werkgever alles hebt gedaan om de medewerker uit de burn-out te halen. Dus ook de keuze van het traject wordt dan onder de loep genomen. Dit wil je natuurlijk liever voorkomen. En uiteindelijk heb jij als werkgever baat bij het inzetten van de juiste hulpverlening. Gespecialiseerde hulp bij burn-out is stukken sneller en dus goedkoper, je medewerker is immers snel terug op zijn werkplek om het werk weer te hervatten. Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg!

En wat nu?

Wij realiseren ons dat dit veel informatie is. En dan is dit nog maar ‘een topje van de ijsberg’ waar je als werkgever mee te maken krijgt.

Heb je ondersteuning nodig bij de stappen, die nodig zijn om succesvol burnout en werkstress aan te pakken, stel dan je vragen aan ons. Als specialisten op dit gebied delen we graag onze kennis, zowel aan de werkgever, bedrijfsarts als aan de werknemer.

Maak gerust vrijblijvend een afspraak met ons. We helpen je graag. Dat kan door het contactformulier in te vullen of direct via 06-12 96 24 86.

Ik heb een vraag


Ik wil kennismaken