De zorgplicht van een werkgever

Burn-out: Wat zijn de rechten en plichten voor een werkgever?
Wet Verbetering PoortwachterBurn-out Symptomen

Vertoon jij burn-out symptomen?

Plan een kennismaking

burnout en je team

Wat je moet doen als werkgever om je werknemer met een burnout te ondersteunen

Zorgplicht werkgever: Wet Verbetering Poortwachter

De wetgeving is er duidelijk over: de werkgever draait op voor de kosten bij behandeling van een beroepsziekte. In de Wet Verbetering Poortwachter staat dat je als werkgever verplicht bent om inspanningen te leveren in het herstel van de medewerker bij ziekte. Daarvoor kun je gebruik maken van externen (instanties en personen) waarbij de kosten, die gemaakt moeten worden, vergoed kunnen worden door de verzekering van de werkgever of door de zorgverzekering van de werknemer. Echter, bij een burn-out is het zo dat dit niet valt binnen de vergoeding van de zorgverzekeraar. Die mag daar geen vergoeding voor geven.

Onze regering heeft namelijk in 2012 burn-out uit de DSM-V gehaald. Hierdoor wordt een behandeling niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Burn-out valt sindsdien onder beroepsziekte. Met als gevolg dat je als werkgever verplicht bent om de kosten voor een hersteltraject te dragen.

Bij het aandragen van een oplossing voor het probleem van je medewerker mag je als werkgever je medewerker doorsturen naar externe organisaties of personen, die de behandeling voor hun rekening nemen. Echter, houd er rekening mee dat een medewerker vrije zorgkeuze als recht heeft en dus niet verplicht is deze zorg af te nemen. Door samen naar een passende oplossing te kijken voor zowel jou als werkgever als voor je medewerker kun je bouwen aan een goed herstel en het zo snel mogelijk laten terugkeren van je medewerker op de werkvloer.

In onze praktijk komen we dagelijks tegen dat werkgever, P&O en HR niet volledig op de hoogte zijn van de rechten en plichten als werkgever rondom burn-out. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat de zorgverzekering van de medewerker de kosten wel zal vergoeden.

Wat betekent de zorgplicht

Hoe kies je voor de juiste behandeling

We merken ook dat sommige bedrijfsartsen werkgevers niet voldoende op dit vlak voorlichten en adviseren. De NZA doet zelfs op dit moment onderzoek naar het gedrag van arbo- en bedrijfsartsen hierover. Vermoed wordt dat deze zich onder druk voelen staan en een andere, foutieve, diagnose stellen (b.v. depressie) of de persoon doorverwijzen naar een revalidatiekliniek, zodat de kosten wel onder de zorgverzekering vallen. Naast het oneigenlijk gebruik van iemands zorgverzekering, is het gevolg een verkeerde behandeling. Daardoor onnodig een langdurig ziekteverzuim en veel te hoge kosten. Niet alleen voor de zorgverzekeraar, maar ook voor jou als werkgever, want je medewerker is veel langer ziek dan nodig.

burnout juiste diagnose

Je verantwoordelijkheid als werkgever heeft een nadeel en een voordeel:

Het nadeel is dat de kosten voor rekening van de werkgever komen.

Het voordeel is dat je in de aanpak ook actief een rol kan spelen en voorstellen kan doen in trajecten, die de uitgevallen medewerker kan volgen om een zo snel mogelijk herstel te bewerkstelligen. Je kunt toezien op de kwaliteit, die je inkoopt. Het kiezen voor een juiste behandeling zou namelijk met net zo veel zorg mogen gebeuren als het inkoopproces van je belangrijkste bedrijfsmiddelen.  

Burn-out werkgever en werknemer

Ook als werkgever heb je baat bij een juiste behandeling van burn-out

Kies voor kwaliteit

Kwaliteit van de hulpverlening is van groot belang. Ervaring leert dat psychologische trajecten lang duren en matig resultaat opleveren als het gaat om burn-out. Het komt, helaas, vaak voor dat we mensen in behandeling krijgen, die al een lang traject bij de psycholoog achter de rug hebben. Onnodig, want we zitten binnen een paar sessies op de essentie waar het probleem zit. Daardoor kunnen we met vertrouwen pleiten dat we, na de start van een traject, binnen 2 tot 4 weken iemand op re-integratie niveau hebben. Het verschil met onze behandeling is dat we fundamenteel bezig zijn, waardoor er verandering ontstaat. De oorzaak van de burn-out wordt weggenomen en van daaruit bouwt de persoon zichzelf weer op. Zijn houding verbetert, zijn communicatie wordt duidelijker en zijn talenten komen beter tot zijn recht.

Je werknemer valt uit met burn-out en blijft langdurig ziek

Als werkgever blijf je verantwoordelijk

Ons terugvalpercentage is minder dan 1%. Ook erg belangrijk om als werkgever te weten.  Want als werkgever blijf je verantwoordelijk voor je medewerker met een burn-out verleden. Dus ook als deze medewerker bij een andere organisatie terecht komt en hier in een burn-out raakt. Het UWV gaat dan beoordelen of jij als werkgever alles hebt gedaan om de medewerker uit de burn-out te halen. Dus ook de keuze van het traject wordt dan onder de loep genomen. Dit wil je natuurlijk liever voorkomen. En uiteindelijk heb jij als werkgever baat bij het inzetten van de juiste hulpverlening. Gespecialiseerde hulp bij burn-out is stukken sneller en dus goedkoper, je medewerker is immers snel terug op zijn werkplek om het werk weer te hervatten. Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg!

re-integratie bij burn-out

En wat nu?

Wij zijn ons ervan bewust dat dit veel informatie is en dan is dit nog maar ‘het topje van de ijsberg’ waar je als werkgever bij een burnout van een medewerker mee te maken krijgt.

Als specialisten op het gebied van burn-out delen we graag onze kennis, zowel met de werkgever, bedrijfsarts als met de werknemer. Heb je ondersteuning nodig bij de stappen, die nodig zijn om succesvol burnout en werkstress aan te pakken en om aan de zorgplicht als werkgever te voldoen, stel dan je vragen aan ons.

Wij ondersteunen je graag. Maak gerust een afspraak met ons. Dat kan door het contactformulier in te vullen of direct via 06-12 96 24 86.

Hoe we jou helpen

AANDACHT voor...

Hier staan wij voor

AANDACHT betekent...

Onze aanpak is individueel, multidisciplinair en op maat gemaakt. Hoewel de symptomen vaak overeenkomen, is elke burn-out uniek. En zo pakken we dan ook onze burn-out behandeling aan: persoonlijk en alleen op jou van toepassing. Standaard methodieken bestaan voor ons niet. We gaan voor kwaliteit, niet kwantiteit.

Individueel

Onze behandeling is 1 op 1. Géén groepstherapie. Het gaat om jou persoonlijk!

multidisciplinair

Een burn-out is tweeledig. Wij behandelen zowel lichaam als geest.

Herstel in de Alpen

Onze locatie ligt middenin de natuur; in het prachtige Oostenrijkse Karinthië.

op maat gemaakt

Iedereen is uniek. Daarom is onze therapie op maat. Want het gaat om jou als mens.

Een kans voor de werkgever!

Aansprakelijkheid kosten

Wie is er aansprakelijk voor de kosten? Laten we duidelijk zijn: wettelijk gezien is dat de werkgever.
Marcel Rijntjes ziet hierin juist een kans voor werkgevers en adviseert hen om nauw betrokken te zijn bij het herstel, maar veel belangrijker nog is aandacht besteden aan een goede preventie van burn-out bij medewerkers: 

Goede communicatie en samenwerking tussen werkgever en werknemer is heel belangrijk voor een succesvolle en duurzame re-integratie.

Direct hulp bij al je vragen over burn-out

 

Loop je vast? Of heb je het vermoeden dat je een burn-out hebt?

 

Regel zelf direct een coachgesprek bij één van onze specialisten. Je krijgt antwoord op al jouw vragen vanuit de decennia kennis, die wij hebben. Toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Je aanvraag hebben wij ontvangen!